Om techgate

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har techgate skapat 31 blogginlägg för.

Star Innovation Group AB (publ) förvärvar internationellt teknikbolag

Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har förvärvat aktiemajoriteten i det internationella teknikbolaget Newtech Technology Supplier AB (NTS). Nya förvärvet ger SIGAB en ägarandel på 60% och resterande andel på 40% ägs av Newtechs ledning. Vårt nya koncernbolag kommer att bidra med en positiv omsättningsökning i SIGAB som uppskattas till cirka 8-10 Mkr för 2024, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ). Förvärvet är en del av vår långsiktiga strategi och tillväxtresa att bygga ett lönsamt och framgångsrikt innovationsbolag med starka kassaflöden och som har goda expansionsmöjligheter både i och utanför Sverige. Vi valde att investera [...]

2024-01-10T12:43:55+02:002024-01-10 12:43|

Årskrönika 2023 och Framtidsutsikter 2024

Öppna som .pdf (239 KB) Öppna som .docx (92 KB) Nu är det bara två dagar kvar av 2023. För mig har det varit ett spännande och givande år, men framför allt har det varit väldigt lärorikt. Som VD för koncernen har det varit ett fantastiskt år i retroperspektiv där kronan på verket resultatmässigt var försäljningen av kameraverksamheten i Newton Nordic AB (”Newton”), numera Nordiska Innovationsfonden AB (”Nordiska)”. För moderbolaget Star Innovation Group AB (publ) (”Star Innovation”) så har året också varit händelserikt med nytt huvud- och säljkontor, flertalet nya investeringar, nya ingångna samarbeten och [...]

2023-12-30T21:37:11+02:002023-12-30 21:13|

Erbjudande att teckna obligationer (3 år – 12.25%)

Läsa hela obligationserbjudandet här Teckningssedel EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. På bolagstämman den 2023-10-04 beslutade aktieägarna att bolaget ska emittera ett nytt obligationslån till ett värde av 10 MSEK för att ytterligare stärka koncernens rörelsekapital och möjliggöra för nya företagsförvärv under 2024. Emissionen kan totalt tillföra Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader och ett memorandum är idag offentliggjort [...]

2023-12-15T18:28:23+02:002023-12-15 18:13|

Beslut om företrädesemission om 2,4 MSEK

Läsa hela företrädesemissionen här Teckningssedel EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Bolagsstämman i Star Innovation Group AB (publ) beslutade den 4 oktober 2023 att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 300 000 b-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga Erbjudandet eller Företrädesemissionen. Företrädesrätten ger befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 13 december 2023 under perioden från [...]

2023-12-15T18:40:40+02:002023-12-15 17:36|

Delårsrapport för perioden 2023-01-01 – 2023-09-30

I egenskap av koncernchef för Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) lämnar jag härmed delårsrapport 2023 Q3 med en uppdatering kring bolagets finansiella ställning. Verksamheten har fortsatt präglats av en turbulent omvärld med Rysslands krig i Ukraina, energikris, hög inflation och stigande räntor vilket har skapat större utmaningar för bolaget och en något mindre tillväxt än tidigare framtagna prognoser. Försäljning och resultat under de första 9 månaderna 2023 Bolaget har under perioden haft en god tillväxt inom managementtjänster vilket har påverkat omsättningen positivt under perioden. De operativa intäkterna uppgick till ca 2,3 Mkr med ett positivt resultat om ca 1,3 [...]

2023-12-07T20:34:35+02:002023-12-07 20:33|

Kommuniké från extra bolagstämma i Star Innovation Group AB (publ)

Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 2023-10-04 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:Stämman beslutade att välja Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic.Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission till en mindre grupp externa investerare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO1 där varje teckningsoption ger rätten att [...]

2023-10-05T15:52:56+02:002023-10-05 14:50|

Investmentbolaget Star Innovation Group AB (publ) med dotterbolag växlar upp till större sälj- och huvudkontor i Göteborg

Star Innovation Group AB (publ) (”SIGAB”) har som del av sin tillväxtstrategi och förbättrade försäljningsresultat under 2023 beslutat att växla upp till ett större huvud- och säljkontor i Göteborg då koncernen befinner sig i en expansiv fas med flera kommande utvecklingsprojekt kopplat till SIGABs värdeproposition. Ett av SIGABs mål är att ständigt främja teknikutvecklingen för att ytterligare stärka vårt varumärke och positionering som ledade investerare i ny innovationsteknik och genom vårt utökade och centralt benägna kontor i nybyggda Stuveriet så hoppas vi även kunna accelerera och realisera utvecklingen genom att samla kompetens och utöka arbetsstyrkan i Göteborg, säger Jesper Starander, [...]

2023-09-18T23:20:14+02:002023-09-18 23:16|

Star Innovation Group AB (publ) investerar i teknikbolaget TracTechnology AB

Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har via en riktad nyemission tecknat aktier i teknikbolaget TracTechnology AB (publ) för ett belopp om 1,5 Mkr. SIGAB:s företrädare Jesper Starander har även blivit vald till ny styrelseordförande i TracTechnology AB (publ) på deras årsstämma som nyligen hölls. Vi har följt TracTechnology AB (publ) under en längre tid då vi anser att det är ett mycket spännande SaaS-bolag med ett unikt teknikerbjudande. Glädjande så blev vi tillfrågade om möjligheten att investera i deras plattform och i detta även erbjudna en plats i bolagets styrelse vilket var ett självklart val för vår egen del. [...]

2023-08-17T10:53:54+02:002023-08-17 10:52|

Star Innovation Group AB (publ) utökar sitt aktieinnehav i Newton Nordic genom att helt köpa ut Almi Invest

Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har i egenskap som huvudägare i Newton Nordic AB (”Newton”) kommit överens med Almi Invest om att förvärva deras kvarvarande aktier i Newton då de utryckt en önskan om att sälja sitt innehav. Transaktionen är nu slutförd och SIGAB stärker därmed sitt ägande i Newton som en långsiktig huvudägare säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ). STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL) Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en [...]

2023-08-17T10:51:02+02:002023-08-16 15:00|

Erbjudande att teckna aktier i netProviders International (publ)

ERBJUDANDET TECKNINGSSEDEL EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. netProviders International AB (publ) (”netProvider” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en en nyemission av aktier om totalt 8,1 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). I samband med Erbjudandet har netProviders upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till Institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt [...]

2023-05-25T16:10:20+02:002023-05-25 16:01|
Till toppen