VD har ordet

I egenskap som koncernchef för Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) vill jag lämna en kort redogörelse för verksamhetsåret 2022 samt ge besked kring koncernens finansiella ställning.

Rekordresultat och en stark avslutning under senaste kvartalet
När jag blickar tillbaka på verksamhetsår 2022 kan jag konstatera att Bolaget haft en väldigt god tillväxt och uppvisar ett starkt rörelseresultat som med råge både överträffat min och styrelsens förväntan och prognos. Star Innovation Group har under året genomfört ett större antal kapitaltransaktioner samtidigt som Bolagets förvaltnings-och mangementverksamhet utökats vilket i sin tur har bidragit till ökade intäkter under 2022. Bolaget står idag starkt med en låg skuldsättningsgrad och är redo att göra nya förvärv redan under Q2 2023, se kommande PM om detta.

Förändrad kapitalmarknad och nya möjligheter
Den stigande inflationen och kriget i Ukraina har förändrat hela kapitalmarknaden och gjort de betydligt svårare att kunna attrahera nytt tillväxtkapital vilket även berör vårt investmentbolag likt andra i branschen. Inflationen har dock öpnnat upp för helt nya affärsmöjligheter där justerade värderingar på vissa enskilda branschsegment har skapat mycket goda förutsättningar för oss som ett investmentbolag att både kunna växa och få möjligheten att genomföra väldigt förmånliga transaktioner, vilket även syns i vår egen resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.

Förändrad redovisningsprincip under Q4
Bolaget har under kvartal 4 2022 beslutat att ändra sin redovisningsprincip så att bolagets aktiehandel i fortsättningen redovisas som nettointäkter då transaktionsvolymerna i bolaget nu överstiger 10 Mkr per år. Den förändrade redovisningsprincipen är gjord för att kunna tydliggöra Bolagets verksamhet och dess löpande kassaflöde och transaktioner till både samarbetsparters och Bolagets aktieägare.

Årets siffror i korthet
Intäkterna uppgick till 24,9 Mkr totalt och rörelseresultatet ökade till hela 17,7 Mkr jämfört med förgående år som hade ett nettoresultat på 657 tkr. Tillgångsmassan ökade även i Bolaget under året till 28,8 Mkr jämfört med 2,4 Mkr under 2021. Resultat per aktie uppgick till 5,34 kr och substansvärde per aktie uppgick till 7,13 kr per den 31/12 – 2022.

VD har ordet avslutningsvis
”Vi är glada för året som gått, men långt ifrån nöjda – för nu ska vi växla upp 2023! Som jag tidigare sagt så är vår ambition att accelerera vår organiska tillväxt, stärka våra strategiska samarbeten och hålla ett vaksamt öga på denna föränderliga marknad för att kunna ta tillvara varje möjlighet till utveckling och förstärkning av våra kärninnehav och deras affär. Bolagets framgångsresa fortsätter och följ gärna våra kommande pressmeddelande för spännande nyheter! ” avslutar Jesper Starander, VD och koncernchef i Star Innovation Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.