Star Innovation Group AB (publ) (”SIGAB”) har som del av sin tillväxtstrategi och förbättrade försäljningsresultat under 2023 beslutat att växla upp till ett större huvud- och säljkontor i Göteborg då koncernen befinner sig i en expansiv fas med flera kommande utvecklingsprojekt kopplat till SIGABs värdeproposition.

Ett av SIGABs mål är att ständigt främja teknikutvecklingen för att ytterligare stärka vårt varumärke och positionering som ledade investerare i ny innovationsteknik och genom vårt utökade och centralt benägna kontor i nybyggda Stuveriet så hoppas vi även kunna accelerera och realisera utvecklingen genom att samla kompetens och utöka arbetsstyrkan i Göteborg, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Star Innovation Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.