Star Innovation Group AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil. Årsredovisningen finns även att tillgå via bolagets hemsida www.sigab.eu

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jesper Starander, VD
E-post: jesper.starander@sigab.eu
Mobil: 0735-126440