Star Innovation Group AB (publ) (“Star Innovation” eller “Bolaget”), ett svenskt innovations- och investmentbolag med huvudkontor i Göteborg offentliggör idag sin avsikt att genomföra en marknadsnotering av sina aktier på Spotlight Stock Market under det tredje kvartalet (Q3) 2024.

-Star Innovation är idag ett publikt avstämningsbolag och redan anslutet till Euroclear med en bred ägarstruktur vilket bidrar till att noteringsprocessen kan göras via fast-track och därigenom slutföras redan i oktober 2024, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ).

Första handelsdagen är preliminärt satt till den 18:e oktober 2024.

I samband med listningen kommer även Star Innovation att genomföra en mindre publik emission om cirka 10 Mkr i syfte att bredda sin befintliga aktieägarbas vilket kommer bidra till en större likviditet i Bolagets aktie.

-Listningen kommer ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket vi bedömer kommer främja vår fortsatta tillväxtresa och skapar möjligheter till nya förvärv. Av dessa anledningar har styrelsen nu inlett en noteringprocess på Spotlight Stock Market, tillägger Jesper Starander.

Ett fullständigt noteringsmemorandum kommer att publiceras under september 2024. Erbjudandet kommer att riktas till kvalificerade investerare i Sverige och även internationellt samt till allmänheten i Sverige.

-Tillsammans har vi under de senaste åren byggt upp en lönsam innovationsbolagsgrupp som nu genom en notering av moderbolaget har goda framtidsutsikter att kunna växa starkt de kommande åren. Vårt fokus kommer vara på tillväxt i våra innehav i syfte att bli ett av Sveriges främsta innovationsbolag för entreprenörer, säger Jesper Starander avslutningsvis.

KORT OM STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett svenskt innovations- och investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag med siktet inställt på global försäljning av produkter och tjänster i sin portfölj. Bolaget bedriver även en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital.

För ytterligare frågor, kontakta:

Jesper Starander, VD
Star Innovation Group AB (publ)
E-post: jesper.starander@starinnovation.se
Telefon: +46 735 12 64 40