Star innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har idag den 30 juni 2021 förvärvat ytterligare 44.444 aktier i netProvider Internationell AB (publ), varav bolagets ägarandel numera uppgår till cirka 4.50% av aktierna i netProviders (”netProviders”), säger Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ).

NETPROVIDERS INTERNATIONAL AB (PUBL)
Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med företagsregister för försäljning till bolag (B2B) i marknadsföringssyfte och erbjuder även en unik e-postserver där företag kan gå in och göra egna e-postutskick till företag. Bolaget riktar enbart in sig på reklamutskick från bolag till bolag och inte från bolag till privatpersoner. Bolaget tillhandahåller även adressregister till företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island vilket gör oss till en konkurrenskraftig leverantör i hela Norden.

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu