Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har i egenskap som huvudägare i Newton Nordic AB (”Newton”) kommit överens med Almi Invest om att förvärva deras kvarvarande aktier i Newton då de utryckt en önskan om att sälja sitt innehav. Transaktionen är nu slutförd och SIGAB stärker därmed sitt ägande i Newton som en långsiktig huvudägare säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ).

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

Kort om Newton Nordic AB
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över; inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton- systemet på www.newtonnordic.com

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu