Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs
7,6 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)

Teckningspost
500 aktier, motsvarande 3800 SEK

Teckningstid
19 maj till 5 juni 2023

Beräknad likviddag
3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota

Emissionsbelopp
5 Mkr

Bolagsvärdering (pre-money)
25,1 Mkr

Övrig information
LEI-kod: 549300XCB6QJXIUZ5R24
Kortnamn: SIGAB

Anmälan
Skall vara Bolaget tillhanda senast den 5 juni 2023 och skickas till IR@sigab.eu alternativt till Bolagets adress på Box 4211, 171 04 Solna