Utdelningspolicy

Här kan du läsa mer om Star innovation Groups utdelningspolicy samt aktuell utdelning.

MÅLSÄTTNING
Styrelsens mål är att skapa en god direktavkastning och samtidigt hålla en stabil tillväxt för bolaget. Bolaget har som målsättning att uppnå en årlig avkastning på eget kapital om cirka 20%. Bolagets målsättning är att kunna dela ut 70% av rörelseresultatet till aktieägarna varje år, dels kontant eller via en sakutdelning om denna modell är mer fördelaktig för samtliga aktieägare.

UTDELNING 2023
För 2023 föreslås ingen utdelning då bolaget är en tillväxtfas under de kommande 12 månader.