Aktieägare

Per den 2023-12-30

Namn A-aktier B-aktier Andelar Röster
Star Innovation Holding AB 500 000 2 445 342 87,05% 94,44%
Övriga aktieägare 0 437 998 12,95% 5,56%
Totalt 500 000 2 883 340 100% 100%