Finansiella rapporter

År Kvartalsrapport Halvårsrapport Delårsrapport Bokslutskommuniké Årsredovisning
2023 2023-09-30 2023-12-31 2023-12-31
2022 2022-09-30 2022-12-31 2022-12-31

Andra dokument