Informationspolicy och riskhantering

Informationspolicy för Star innovation Groups är att förmedla korrekt information till både intern och extern part så att kunskap och förtroende om bolaget och dess verksamhet upprätthålls. Informationen ska vara relevant och välformulerad samt anpassad till våra målgrupper, vilka är aktieägare, analytiker, media, samarbetspartners, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänheten. Information till aktieägare och andra intressenter ska bedrivas med transparens, tillgänglighet och tillförlitlighet. Informationen får inte vara etiskt stridbar. Styrelsen och anställda i bolaget har en viktig roll vad gäller informationshantering. Bolaget ska även kontinuerligt förse aktieägare och andra intressenter med information som är lättförståelig, sanningsenlig, relevant och av kvalitet.