Styrelse och revisorer

Jesper Starander
Verkställande direktör

Magnus Hellström
Styrelseordförande

Ida Alfredsson
Styrelseledamot

Ekonum AB
Ivan Ticic, Revisor