Star innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har idag den 9 juni 2021 förvärvat 75.000 aktier i netProvider Internationell AB (publ) (”netProviders”), vilket motsvarar en ägarandel om cirka 3.50% i netProviders. netProviders har redan idag en mycket välfungerande svenskutvecklad plattform för e-postutskick där vi ser stora tillväxtmöjligheter i att rikta det unika erbjudandet mot tillväxtmarknader och mot bakgrund av detta så valde vi att investera i deras verksamhet, säger Jesper Starander, VD
i Star innovation Group AB (publ).

NETPROVIDERS INTERNATIONAL AB (PUBL)
Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform företagsregister för försäljning till bolag (B2B) i marknadsföringssyfte och erbjuder även en unik e-postserver där företag kan gå in och göra e-post utskick till företag. Bolaget riktar enbart in sig på reklamutskick från bolag till bolag och inte från bolag till privatpersoner. Bolaget tillhandahåller även adressregister till både företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island vilket gör oss till en konkurrenskraftig leverantör i hela Norden.

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu