Star innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har idag den 30 maj 2021 tecknat 33 333 332 aktier i Biotech-IgG Equity AB via en företrädesemission till ett värde av 500 tkr, säger Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ).

BIOTECH-IGG EQUITY AB (PUBL)
Biotech-IGG Equity AB (publ) (”Biotech”) har som framgångsrik affär fokus på̊ att leverera licensierade mätinstrument för medicinska tester till hälsosektorn och bedriver handel och distribution av sådana produkter till flertalet namnkunniga sjukhus i Norden. Glädjande har Biotech också i sin senaste rapport levererat starka siffror att genom ytterligare knyta till sig nya och utökade kundavtal med flertalet stora universitetssjukhus runt om i Norden via det revolutionerande mätinstrumentet T2 Biosystems. Bolagets har framåt aggressivt satta mål med fortsatt tillväxt på försålda licensprodukter via tillkommande eftermarknadsintäkter kopplat till utökat försäljning av prover för test

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu