Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har förvärvat aktiemajoriteten i det internationella teknikbolaget Newtech Technology Supplier AB (NTS). Nya förvärvet ger SIGAB en ägarandel på 60% och resterande andel på 40% ägs av Newtechs ledning. Vårt nya koncernbolag kommer att bidra med en positiv omsättningsökning i SIGAB som uppskattas till cirka 8-10 Mkr för 2024, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ).

Förvärvet är en del av vår långsiktiga strategi och tillväxtresa att bygga ett lönsamt och framgångsrikt innovationsbolag med starka kassaflöden och som har goda expansionsmöjligheter både i och utanför Sverige. Vi valde att investera i NTS då vi såg att de fanns synergier och etablerade samarbeten från vår tidigare verksamhet som bedrevs under varumärket Newton. Dessa kommer vi nu att kunna implementera i Newtech Technology Supplier AB enligt vår både beprövade och bevisade affärsmodell, säger Jesper Starander avslutningsvis, VD i Star Innovation Group AB (publ).

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital.

Kort om Newtech Technology Supplier AB (NTS)
Newtech Technology Supplier AB är ett svenskt teknikbolag som bedriver verksamheten i ett tiotal europeiska länder. Bolaget utvecklar och erbjuder specialiserade produkter inom mediabranschen. Kunder till bolaget är bland annat större produktionsbolag, mediabolag, föreningar och privata aktörer runt om i Europa.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu