Nu är det bara två dagar kvar av 2023. För mig har det varit ett spännande och givande år, men framför allt har det varit väldigt lärorikt. Som VD för koncernen har det varit ett fantastiskt år i retroperspektiv där kronan på verket resultatmässigt var försäljningen av kameraverksamheten i Newton Nordic AB (”Newton”), numera Nordiska Innovationsfonden AB (”Nordiska)”. För moderbolaget Star Innovation Group AB (publ) (”Star Innovation”) så har året också varit händelserikt med nytt huvud- och säljkontor, flertalet nya investeringar, nya ingångna samarbeten och inte minst tillökning av nya medarbetare.

Försäljning kameraverksamhet i tidigare Newton
Newton sålde i somras sin kameraverksamhet som kulmen på ett försäljningsrekord under våren av sina produktsystem. Beslutet gällande försäljningen av verksamheten kom sig av flera faktorer; stora kommande investeringar gällande produktutveckling och produktion, ekonomiska åtaganden till kreditlångivare och tidigare olösta skatteanstånd, en volatil marknad avseende inköp av komponenter och sist, men inte minst, en historiskt sett förlustbringande verksamhet. Köparen, som fortfarande vill vara anonym, är en multinationell koncern i branschen som kommer att förvalta och utveckla kameraverksamheten på ett sätt som inte tidigare varit möjligt för Newton. Det kommer att kommuniceras ut till marknaden i början på nya året vem köparen är och flertalet synergier kommer att presenteras i samband med detta som kommer att gynna koncernens verksamheter och stärka dess finanser och varumärken.

Bakgrund Nordiska och framtid
Nordiska Innovationsfonden AB inleder en ny era efter en strategisk omstrukturering av plattformen som en nödvändig följd genom försäljningen av kameraverksamheten. Denna transformation gör avstamp i det kapital vi frigort från försäljningen och där vi nu riktar resurserna mot lovande teknik- och innovationsprojekt. Vår vision är att göra Nordiska till en ledande aktör i Norden för främjandet av tillväxtföretag. Jag är övertygade om att denna nya riktning kommer att skapa betydande värde för våra aktieägare och bidra till en hållbar, lönsam framtid.

Emissioner och obligationserbjudande
Nordiska och moderbolaget Star Innovation har via bolagens styrelser beslutat om att utge både emissions- och obligationserbjudanden i syfte att ge aktieägarna möjlighet att dels investera, dels få direktavkastning på tillfört kapital inför 2024. Dessa kapitalanskaffningar kommer ge bolagen bättre förutsättningar för ännu starkare tillväxt och lönsamhet där vår målsättning är att genom våra nya innovationsföretag kunna skapa vinster och även nyttja det förlustavdrag i Nordiska som finns från den tidigare operativa verksamheten (+200 Mkr). Enligt många analytiker så går vi mot bättre tider nu och detta är ett ypperligt tillfälle att investera i oss då vi är tidigt ut i startfållan inför 2024.

Investeringar Star Innovation
Star Innovation har under året som gick investerat ytterligare i tidigare Newton och även nu i Nordiska. Bolaget har också investerat i TracTechnology AB (”Trac”) samt Leadcaller AB (”Leadcaller”). Trac tillhandahåller en plattform för spårbarhet och ursprungsidentifiering i livsmedel och har fått mycket publicitet i media. Undertecknad sitter även som styrelseordförande i bolaget. Leadcaller AB levererar en plattform för att konvertera deras kunders leads till kvalificerade försäljningar. Leadcaller kommer genom denna investering att fritt implementeras som säljverktyg i koncernens alla portföljbolag under 2024. Framåt kommer Star Innovation fortsatt att investera i Leadcaller och har i övrigt skrivit på en avsiktsförklaring gällande ett förvärv av ett etablerat nordiskt medtech-bolag vilket kommer att kommuniceras inom kort via pressmeddelande.

Börsnotering
Den kanske mest vanligt förekommande frågan från aktieägare är den kring notering av Nordiska, tidigare Newton. Newton avnoterades som de flesta vet i februari 2022 och har sedan dess verkat som ett publikt bolag utan avtal med någon marknadsplats. Som huvudman i Nordiska så har jag ett stort intresse och driv i att få bolagets aktie noterad igen och därmed likvid. Dock så måste förutsättningarna vara gynnsamma för detta och ett positivt gensvar från Nordiskas aktieägare kopplat till företrädesemissionen kommer öka takten mot en notering i närtid och en stabil aktiekurs efter det.

Nya medarbetare och nytt huvudkontor
I och med de satsningar som Star Innovation gjort under 2023 så hade bolaget och dess dotterbolag växt ur sina gamla lokaler och flyttade därför in i större och helt nya lokaler i Stuveriet mitt i Göteborg. Med personalförstärkningar inom sälj, marknad, HR/IR samt ekonomi är koncernen väl sadlad nu för sina tillväxtmål under 2024.

Satsningar artificiell intelligens
Jag såg tidigt affärsmöjligheterna med artificiell intelligens (”AI”) och har inlett samarbete med vår kontorsgranne Artificial Collective Sweden AB (”Artif”) gällande en nytt fintech-bolag i koncernen helt byggt på en AI-plattform. Vidare är Leadcaller ett renodlat AI-bolag där nästa uppgraderade version levererar röststyrning via AI i kundtjänst- och säljfunktioner ute på företag. Leadcaller har idag redan stora och namnkunniga kunder där utvecklingen av bolagets erbjudande gett beställningar i orderboken t.o.m. innan lansering. För att öka kompetensen i vår affärsmodell med ”smart kapital” så har jag även numera en examen från Massachusetts Institute of Technology (”MIT”) i artificiell intelligens som affärsstrategi.

Hållbarhet som integrerad affärsmodell
Vi ser hållbarhetsfrågan som den enskilt viktigaste frågan för företag idag att arbeta med och vi jobbar aktivt med att med att integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser. Kommande lagkrav kring hållbarhetsrapportering, inte minst för börsbolag, förutsätter att hållbarhetsarbetet finns på plats och fortgår utefter de riktlinjer som presenteras. Och precis som med AI så har vi varit tidigt ute med arbetet kring hållbarhetsintegration.

Gott Nytt År och God Fortsättning
Avslutningsvis så vill jag önska alla medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och sist, men inte minst, våra kära aktieägare ett Gott Nytt År och God Fortsättning med hopp om ett fantastiskt 2024 runt hörnet, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Nordiska Innovationsfonden AB och Star Innovation Group AB (publ).