Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har via en riktad nyemission tecknat aktier i teknikbolaget TracTechnology AB (publ) för ett belopp om 1,5 Mkr. SIGAB:s företrädare Jesper Starander har även blivit vald till ny styrelseordförande i TracTechnology AB (publ) på deras årsstämma som nyligen hölls.

Vi har följt TracTechnology AB (publ) under en längre tid då vi anser att det är ett mycket spännande SaaS-bolag med ett unikt teknikerbjudande. Glädjande så blev vi tillfrågade om möjligheten att investera i deras plattform och i detta även erbjudna en plats i bolagets styrelse vilket var ett självklart val för vår egen del. Genom den riktade nyemissionen så blir vi både en strategisk partner och numera en av deras större aktieägare i bolaget säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ).

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

Kort om Tractechnology AB (publ)
Tractechnology AB (publ) är ett publikt teknikbolag som både utvecklar och säljer system inom ursprungsmärkning för livsmedel, varor och övrig godshantering. Läs mer om bolagets verksamhet på www.tractechnology.se.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu