Star innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har idag den 30 mars 2022 påkallat teckning på bolagets TO1 i netProviders Internationell AB (publ) (”netProviders”). SIGAB erhåller totalt 37.500 aktier och stärker därmed sitt ägande till cirka 7.25%, vilket nu gör oss till tredje största aktieägare i netProviders, säger Jesper Starander, VD och ägare i Star innovation Group AB (publ).

NETPROVIDERS INTERNATIONAL AB (PUBL)
Bolaget tillhandahåller en egenutvecklad teknisk plattform kopplat till företagsregister för försäljning till bolag (B2B) i marknadsföringssyfte. Erbjudandet består av en unik tjänst med marknadens ledande prismodell för massutskick B2B via e-post där tjänsten också förmedlar aktuella och indexerade adressregister till företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, vilket gör bolaget till en konkurrenskraftig och heltäckande leverantör i Norden.

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu