Star innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) start på året har likt de flesta andra bolag varit minst sagt väldigt turbulent då kapitalmarknaden blivit kraftigt påverkad med avseende till konflikten i Ukraina, men trots detta så har ändå SIGAB lyckats parera sina investeringar och redovisar glädjande ett starkt första kvartal. Bolagets rörelseresultat efter finansiella poster för det första kvartalet uppgick till +2,4 Mkr, vilket är något bättre än budgeterat resultat, säger Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ).

Bolagets analys i nu-läget är att bibehålla sin framgångsrika investeringsstrategi och fortsatt fokusera på onoterade bolag under det kommande halvåret, samtidigt som arbetet fortgår med att bistå respektive portföljbolag med rådgivning, förtydligar Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ).

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu