Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) har efter avslutad upphandling tecknat ett nytt kreditavtal med en svensk storbank. Nya avtalet avser en förvärvskredit till rörlig ränta och har en löptid om 4 år vilket ger bolaget möjligheten att genomföra ytterligare nya företagsförvärv.

”Genom vår nya affärsbank så skapas möjligheten för Bolaget att kunna hålla en högtillväxttakt under kommande år vilket i sin tur kommer skapa värde till alla bolagets aktieägare”, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu